FRK deltar i biståndsarbetet i Ukraina

Blodtjänst har fått frågan om vi vid behov kan leverera blodprodukter till konfliktområdena i Ukraina. Att sända iväg blodprodukter är inte möjligt, men FRK bidrar med sitt stöd på konfliktområdena på andra sätt, som en del av internationella Röda Korsets biståndsverksamhet.

I samband med olika internationella katastrofer får Blodtjänst ofta frågan om vi kunde skicka blodprodukter för att hjälpa katastrofoffren. Detta är inte praktiskt genomförbart, bland annat för att produkterna kräver särskilda transport- och förvaringsförhållanden. Säker användning av produkterna är också en utmaning, till exempel med tanke på märkningarna på produkterna på olika språkområden.

Blodprodukter (röda blodkroppar och blodplättar) klarar inte långa transporter och har kort hållbarhet. Förvaring, transport och lagring kräver också korrekta och noggrant reglerade temperaturer för att produkterna inte ska bli förstörda. Därför försöker man alltid få tag på blodprodukter till katastrofområden så nära områdena i fråga som möjligt.

Om humanitär hjälp från FRK behövs i ett krisområde koordineras hjälpen av internationella Röda Korset. Finlands Röda Kors deltar i det internationella hjälparbetet vid behov och i den mån det är möjligt inom FRK:s egna kompetensområden. Blodprodukter (röda blodkroppar, blodplättar) har inte skickats från Blodtjänst till krisområden.

Finlands Röda Kors har redan länge hjälpt människor som lider av följderna av konflikten i östra Ukraina. Finlands Röda Kors beviljar i tilläggshjälp för internationella Röda Korsets arbete i Ukraina. FRK inleder samtidigt en insamling för att leverera humanitärt bistånd till de hjälpbehövande.

 

 

Senast uppdaterad: 28.02.2023