SPR mukana Ukrainan avustustoiminnassa

Veripalvelulta on kysytty, voimmeko tarvittaessa toimittaa verivalmisteita Ukrainan konfliktialueelle. Verivalmisteiden lähettäminen ei ole mahdollista, mutta SPR tukee muilla tavoilla konfliktialueella osana kansainvälisen Punaisen Ristin avustustoimintaa. Voit auttaa lahjoittamalla katastrofirahastoon.

​Erilaisten kansainvälisten katastrofien yhteydessä Veripalvelulta usein kysytään, voisimmeko lähettää verivalmisteita avuksi katastrofien uhreille. Se ei käytännössä ole mahdollista muun muassa siksi, että valmisteet vaativat erityisiä kuljetus- ja säilytysolosuhteita. Myös valmisteiden turvallinen käyttö on haasteena, esimerkiksi valmisteiden merkinnät eri kielialueilla.

Verivalmisteet (punasolu- ja verihiutalevalmisteet) eivät kestä pitkiä kuljetusmatkoja ja niiden säilyvyysajat ovat lyhyet. Säilytys, kuljetus ja varastointi vaatii myös oikeita tarkkaan asetettuja lämpötiloja, jotta valmisteet eivät mene pilalle. Siitä syystä katastrofialueille verivalmisteet pyritään aina saamaan mahdollisimman läheltä.

Jos Suomen Punaisen Ristin humanitaarista apua tarvitaan kriisialueilla, se tapahtuu kansainvälisen Punaisen Ristin koordinoimana. SPR osallistuu kansainväliseen apuun mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan omilla osaamisalueillaan. Verivalmisteita (punasolut, verihiutaleet) ei ole Veripalvelusta lähetetty kriisialueille.

Suomen Punainen Risti osallistuu Ukrainan kriisistä kärsivien ihmisten tukemiseen monin tavoin. Kriisialueelle on lähetetty avustustyöntekijöitä ja materiaalitukea, esimerkiksi majoitustarvikkeita. SPR avustaa myös Suomeen Ukrainasta saapuvien vastaanotossa. SPR on myös perustanut valtakunnallisen infopisteen, joka vastaa kysymyksiin ja kokoaa tietoa tarjottavasta avusta Ukrainan kriisiin liittyen.

Veripalvelun toimipisteistä löytyy SPR:n keräyslippaat, joihin lahjoittamalla voi tukea katastrofirahastoa.

Lue lisää: Suomen Punainen Risti auttaa Ukrainan kriisistä kärsiviä.

 

Päivitetty 23.3.2022 klo 16.27

Viimeksi päivitetty: 28.02.2023