Resor

Resor och boende i utlandet kan påverka när du kan ge blod.

  • En blodgivare ska ha bott minst tre månader i Finland eller något annat EU- eller EFTA-land eller Storbritannien.
  • Under West Nile-virusepidemin 1.7.–30.11. (över 20 timmars vistelse) i delar av Central- och Sydeuropa gäller resor med 28 dagars väntetid för blodgivning från och med hemkomstdatumet. Sök landet med dess namn.
  • Resor utanför EU/EFTA-länderna och Storbritannien medför hinder för blodgivning i minst 28 dygn.
  • Vistelse inom malariariskområden hindrar blodgivning i 6 månader. Närmare information om malaria och blodgivning.
  • En mellanlandning på en flygplats för planbyte, utan att flygplatsområdet lämnas (under 20 h) utgör inte ett hinder blodgivning.

Risken för en infektion ökar ju längre resan är och ju längre avståndet till destinationen är. Ju längre och ju längre bort från din bekanta omgivning du vistas desto större blir risken att smittas av en infektion som inte förekommer i Finland. En del av dessa infektioner kan orsaka även mycket lindriga symtom hos en blodgivare eller till och med vara symtomfria, men de kan utgöra en risk för mottagaren av blodprodukten.

Kontrollera om du måste vänta innan du ger blod efter din resa. Sök landet med dess namn.

Resor, resa, resande, turism, semesterresa, boende utrikes, utlandet.