Andra reaktioner

Graft versus host -reaktion (TA-GVHD)

Definition

Symtomen på TA-GVHD (transfusion-associated graft-versus-host-disease) uppträder inom 1–6 veckor efter blodtransfusionen.

Symptom

  • feber
  • utslag
  • hepatisk dysfunktion
  • diarré
  • pancytopeni

Orsaker

Lymfocyterna i icke-bestrålade cellprodukter kan orsaka multipel organsvikt hos patienter med svår immunbrist (patienter som genomgått stamcellstransplantation, vissa hematologiska patienter, patienter som får behandling med vissa läkemedel samt mycket lågviktiga prematurer).

Observera

Till patienter som tillhör en riskgrupp ska bestrålade blodprodukter beställas!

 

Hypotensiv transfusionsreaktion

Definition

Patientens systoliska blodtryck sjunker ≥ 30 mmHg under eller inom 1 timme efter blodtransfusionen och är < 80 mmHg.

Symptom

  • blodtrycksfall
  • ansiktsrodnad
  • buksmärta

Orsaker

Hypotensiv transfusionsreaktion uppträder oftare hos patienter som får behandling med ACE‑hämmare.

Bekräftande undersökningar

Andra orsaker, särskilt allergiska reaktioner, ska uteslutas. Blodproverna som patienten lämnat före och efter blodtransfusionen samt slangsegmenten som användes vid förenlighetsprövningen skickas till Blodtjänsts blodsäkerhetsbyrå.

 

Posttransfuusiopurppura (PTP)

Definition

Vid posttransfusionspurpura bildar patienten trombocytantikroppar, vilket leder till att antalet trombocyter minskar. Biverkningen är sällsynt och uppträder vanligen 5–12 dygn efter blodtransfusionen.

Symptom

  • svår trombocytopeni
  • blödningstendens

Orsaker

Posttransfusionspurpura beror på förekomst av HPA‑antikroppar hos patienten. Biverkningen är vanligare hos kvinnor.

Bekräftande undersökningar

Separat överenskommelse om nödvändiga prover och undersökningar ingås med blodsäkerhetsbyrån.

 

Virusinfektion

Definition

Virusinfektioner som överförs via blod är till exempel hiv samt hepatit B och C. Virusinfektioner som överförts i samband med blodtransfusioner är dock mycket sällsynta i Finland, eftersom vi i valet av blodgivare beaktar de väsentliga blodburna sjukdomarna och gör infektionstester på blodprover från blodgivarna i samband med varje blodgivning.

Symptom

Symtomen varierar beroende på typen av virusinfektion.

Orsaker

Överförs från blodgivaren via blodtransfusionen.

Bekräftande undersökningar

Vid misstanke om virusinfektion orsakad av en blodprodukt bör vårdenheten kontakta blodsäkerhetsbyrån.