Blodtjänsts kundundersökning för förstagångare: Mycket nöjda blodgivare över 91 %

Blodtjänst klarlägger blodgivares kundupplevelser varje år. Förra året besvarades kundenkäten av nästan 3 200 personer på olika håll i Finland. Enligt resultaten har nya blodgivare en utmärkt kundupplevelse av blodgivning.

Hela 99,4 % av de svarande var åtminstone ganska nöjda med sin upplevelse, och andelen som var mycket nöjda var över 91 %. God omsorg vid blodgivning, personalens yrkesskicklighet och kvaliteten på samtalet före donation får särskilt beröm.

“Utöver mätningen av hemoglobin före varje donation har givaren och skötaren vid blodgivningen ett samtal som baseras på hälsodeklarationen. Eftersom man behandlar personliga hälsofrågor vid samtalet, är det mycket glädjande att blodgivarna upplever att man lyssnar på dem och att de får svar på sina frågor och att svaren motiveras. Det är alldeles normalt och naturligt att man känner sig nervös vid första blodgivningen. Det är fantastiskt att vår personal får givarens förtroende och därmed lindras ofta spänningen”, säger Liisa Romo, kundchef för blodgivning.

Ungefär en halv procent av de svarade på enkäten som gav blod första gången ansåg att kundupplevelsen inte motsvarade deras förväntningar och över 100 donatorer gav utvecklingsförslag som skulle ha förbättrat deras kundupplevelse. Man gav olika utvecklingsförslag till exempel för bättre vägledning för förstagångare i olika skeden av blodgivningen, punktlighet i bokade tider och kundservice.

“Blodgivarens besvikelse kan vara mycket stor och kundupplevelsen är därför sämre, särskilt i situationer där donationen till exempel inte lyckas tekniskt. Detta är fullt förståeligt, eftersom viljan att hjälpa patienter enligt undersökningen är den viktigaste orsaken till att man kommer för att ge blod”, säger Romo.

Andra viktiga skäl för att komma till blodgivningen var önskan att känna till sin egen blodgrupp samt uppmuntran från en vän.

“Fint att många blodgivare uppmuntrar sin närmaste krets. Tack också till alla som talar för blodgivning”, säger Romo.

Nästan alla svarande (99,5 %) skulle komma och ge blod igen. Blodtjänst hoppas att så många blodgivare som möjligt återvänder. Cirka 40 000 patienter i Finland behöver blod varje år.

Senast uppdaterad: 11.04.2023