Veripalvelun asiakaskysely ensiluovuttajille: Erittäin tyytyväisiä luovuttajia yli 91%

Veripalvelu selvittää luovuttajien asiakaskokemuksia vuosittain. Viime vuonna asiakaskyselyyn vastasi liki 3200 ensiluovuttajaa eri puolilta Suomea. Tulosten mukaan uusien verenluovuttajien asiakaskokemus verenluovutuksesta on erinomainen.

Verenluovuttaja luovutuksen jälkeen.

Jopa 99.4% vastanneista oli vähintään jokseenkin tyytyväisiä kokemukseensa ja erittäin tyytyväisten osuus oli yli 91%. Erityisesti kiitosta saavat hyvä huolenpito verenluovutuksen aikana, henkilökunnan ammattitaito sekä ennen luovutusta tapahtuvan keskustelun laatu.

”Ennen jokaista luovutusta luovuttaja ja verenluovutuksen hoitaja käyvät terveyskyselyn pohjalta keskustelun hemoglobiinin mittauksen lisäksi. Koska keskustelussa käsitellään henkilökohtaisia terveysasioita, on erittäin ilahduttavaa, että luovuttajat kokevat tulevansa kuulluksi, ja että he saavat vastaukset ja perustelut kysymyksiinsä. On aivan tavallista ja luonnollista, että ensimmäinen luovutuskerta jännittää. On mahtavaa, että henkilökuntamme saa luovuttajan luottamuksen ja siten jännityskin usein lievenee”, sanoo verenluovutuksen asiakkuuspäällikkö Liisa Romo.

Kyselyyn vastanneista ensiluovuttajista noin puoli prosenttia koki, ettei asiakaskokemus vastannut heidän odotuksiaan ja reilut 100 luovuttajaa kertoi kehitysehdotuksia, joiden toteutuminen olisi parantanut heidän asiakaskokemustaan. Erilaisia kehitysehdotuksia annettiin muun muassa ensiluovuttajan parempaan opastamiseen luovutuksen eri vaiheissa, ajanvarausaikojen täsmällisyyteen ja asiakaspalveluun.

”Luovuttajan pettymys voi olla hyvin suuri ja asiakaskokemus siten huonompi erityisesti tilanteissa, joissa luovutus ei esimerkiksi teknisesti onnistu. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä onhan halu auttaa potilaita kyselyn mukaan tärkein syy tulla luovuttamaan verta”, Romo kertoo.

Muita merkittäviä syitä tulla verenluovutukseen oli halu tietää oma veriryhmänsä sekä kaverin kannustus.

”Hienoa, että moni verenluovuttaja kannustaa lähipiiriään. Kiitos kuuluu myös kaikille verenluovutuksen puolestapuhujille”, Romo kiittää.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet (99,5%) aikoivat tulla luovuttamaan verta uudestaan. Veripalvelu toivookin mahdollisimman monen luovuttajan palaavan. Vuosittain verta tarvitsee Suomessa noin 40 000 potilasta.

Viimeksi päivitetty: 04.04.2023