Blodtjänsts flytt påverkar försändelserna av rådgivningsprov från och med 24.10.2022

Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe flyttar från Stenhagen i Helsingfors (Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors) till Veckal (Vehkala) i Vanda. Den nya adressen ska användas på försändelser från och med måndag 24.10.2022.

Följande adress ska användas på försändelser med prov som skickas per post

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Undersökningar av rådgivningsprov
PB 2
01731 Vanda

Det är ytterst viktigt att använda postboxadressen (PB) på försändelser som levereras av Posti, så att provens hållbarhetstid inte går ut innan de hinner fram. Posti levererar försändelser med prov försedda med PB-adress till Blodtjänst varje dag, men gatuadressen ingår i systemet med varannandagsutdelning i Vanda, som innebär att försändelser levereras endast varannan dag.

Den nya leveransadressen används t.ex. för kurirförsändelser

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Mottagning av prover
Undersökningar av rådgivningsprov
Oxlänken 13 C
01730 Vanda

Om ni har många lådor med de gamla adressuppgifterna och inte hinner använda dem före 24.10 kan ni beställa nya adressetiketter till dem per e-post neuvolanaytetutkimukset(at)veripalvelu.fi.

Ändringar i användandet av fax då det gäller rådgivningsprov

– Vi ber er att i fortsättningen göra beställningar av provrör, remisser och förpacknings¬material per e-post neuvolanaytetutkimukset(at)veripalvelu.fi, per telefon eller i samband med försändelser av prov.
– Meddelanden som kräver stark kryptering ber vi er skicka via den informationssäkra tjänsten https://lomake.veripalvelu.fi/ till adressen neuvolanaytetutkimukset(at)veripalvelu.fi.

Vårt telefonnummer 050 374 2736 (mån.–fre. kl. 9–15) förblir detsamma som tidigare.

Vi informerar våra kunder mer ingående om flytten i oktober.

Mer information
Undersökningar av rådgivningsprov 050 374 2736 (mån.–fre. kl. 9–15)

Senast uppdaterad: 24.05.2023