Bekanta dig med Blodtjänsts årsberättelse för 2022

Årsberättelsen innehåller de väsentligaste sifferuppgifterna och statistiska data om Blodtjänsts verksamhet samt en översikt av förra årets viktigaste ändringar och händelser.

Årsberättelsen innehåller också strategin och uppgifter om ekonomi och personal för år 2021.

Den webbaserade upplagan av årsberättelsen hittas här.

Senast uppdaterad: 24.05.2023