Blodtjänst öppnar nästa år i köpcentret Jumbo-Flamingo

Blodtjänst öppnar i början av 2024 ett nytt blodgivningsställe i köpcentret Jumbo-Flamingo i Vanda. Den nya lokalen kommer att ersätta verksamhetsstället i Stenhagen i Helsingfors. Från Stenhagen till verksamhetsstället i Vanda flyttar både den vanliga blodgivningen och trombocytgivningen, trombaferes.

Blodtjänst har redan länge sökt ersättande lokaler för de gamla blodgivningslokalerna i Stenhagen. Blodtjänsts huvudfunktioner överfördes från Stenhagen till Veckal redan förra året, men blodgivningsstället stannade kvar. Nya lokaler hittades i köpcentret Jumbo-Flamingo, huvudstadsregionens största köpcentrum.

– Det var viktigt för oss att hitta tillräckligt stora lokaler på en livlig affärsplats för att utöver ett blodgivningsställe också få en bas för vår mobila enhet. I Jumbo-Flamingo lyckades detta, säger regionchef Pia Kara på Blodtjänst.

– Vanda är en stor, mångkulturell och växande stad där det är viktigt att ha ett fast blodgivningsställe. Det är också lätt att komma till Jumbo-Flamingo med bil och kollektivtrafik, säger Kara om kriterierna för valet av plats.

Renoveringen av de nya lokalerna inleds så snart bygglov har erhållits, och renoveringen beräknas vara helt klar i slutet av 2023. Den exaktare tidpunkten för flyttningen fastställs senare, men Blodtjänsts mål är att inleda verksamheten senast i februari 2024. Fram till dess kommer blodgivningsstället i Stenhagen, som är bekant för många blodgivare, att fortsätta sin verksamhet.

– Vi är glada över att Finlands Röda Kors Blodtjänst valt Jumbo-flamingo som sin plats. Blodtjänst kompletterar på ett utmärkt sätt de hälso- och välfärdstjänster som redan finns. Efterfrågan på privata och offentliga tjänster ökar och det är naturligt att de allt oftare koncentreras till köpcentra, vilket gör det lättare och snabbare att uträtta ärenden i vardagen, säger köpcentrumdirektör Olli Lehtoaro.

– I Jumbo-Flamingo finns också utmärkta kommersiella tjänster och trivseltjänster som kompletteras av det arbetsutrymme, Wörkkis, som öppnades i början av året och har fått ett positivt mottagande, fortsätter Lehtoaro.

Genom verksamhetsstället i Vanda kommer Blodtjänst nästa år att ha tre fasta blodgivningsställen i huvudstadsregionen, en i Helsingfors kärncentrum i Sanomahuset och en i köpcentret Iso Omena i Esbo.

****

Finlands Röda Kors Blodtjänst producerar säkra och effektiva blodprodukter och laboratorietjänster till sjukhus som behövs inom patientvården. Vi ombesörjer insamling av blod från frivilliga blodgivare utifrån vårdens behov. Vi erbjuder också sjukhusen tjänster som stöder organ- och stamcellstransplantationer. Blodtjänst är en organisation vars verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.

Köpcentret Jumbo-Flamingo i Vanda är försäljningsmässigt Finlands största köpcentrum. Det finns 170 butiker, däribland restauranger, kaféer, underhållningstjänster, två stormarknader och 5 500 parkeringsplatser. Till köpcentret hör dessutom Finlands största hotell i fråga om antalet rum. År 2022 omsatte Jumbo-Flamingo över 480 miljoner euro och hade närmare 12 miljoner besökare. Den sammanlagda yta som köpcentret hyr ut är över 140 000 kvadratmeter.

Senast uppdaterad: 12.05.2023