Blodgivarenkät: Blodtjänsts förmåga att ansvara för Finlands blodförsörjning fick ett berömligt vitsord

Efter broolyckan i Esbo den 11 maj 2023 utredde Blodtjänst med en enkät bland blodgivarna vad de tyckte om kommunikationen kring storolyckan.

Enkäten skickades ut till dem som gett blod mellan den 11 och 17 maj och som gett tillstånd att skicka kallelse och uppgett sin e-postadress. Enkäten besvarades av 1392 blodgivare. Blodtjänst tackar alla som besvarade enkäten eftersom den gav viktig information för utvecklingen av kommunikationen om storolyckor.

Enkäten visade att cirka en tredjedel av de som besökt blodgivningen på olika håll i landet hade observerat Blodtjänsts kommunikation om storolyckan och att kommunikationen påverkade beslutet att ge blod för över hälften av dessa. Om det är en lokal olycka reagerar människor oftare: över hälften av de blodgivare som besökte verksamhetsstället i Esbo hade observerat kommunikationen och den påverkade blodgivningsbeslutet för cirka 75 procent av blodgivarna.

Blodgivarna upplevde att Blodtjänsts budskap var tydliga (i genomsnitt 8,9 på skalan 1–10) och ansåg att Blodtjänsts kommunikation som helhet var lyckad i fråga om storolyckan (i genomsnitt 8,8 på skalan 1–10). Blodgivarnas förtroende för Blodtjänst är starkt, eftersom Blodtjänsts förmåga att trygga Finlands blodförsörjning i alla olika situationer fick det berömliga vitsordet 9,3 (på skalan 1–10).

Blodtjänst är en beredskapsorganisation

Av de som svarade på enkäten visste 72 procent att Blodtjänst är en beredskapsorganisation vars uppgift är att ansvara för Finlands blodförsörjning under alla omständigheter. Blodgivning är en del av Finlands försörjningsberedskap och det ska alltid finnas blodprodukter i lager för flera dagars behov.

Vid storolyckor, såsom broolyckan i Esbo, förses sjukhusen omedelbart med nödvändiga blodprodukter, som redan finns tack vare blodgivare som tidigare gett blod. Beroende på mängden levererade blodprodukter och på blodgrupperna kallar Blodtjänst det antal blodgivare som behövs för att fylla på produktlagren. Vid storolyckor är det viktigt att blodgivarna följer Blodtjänsts kommunikation och svarar på kallelser.

Senast uppdaterad: 14.06.2023