Luovuttajakysely: Veripalvelun kyky vastata Suomen verihuollosta sai kiitettävän arvosanan

Veripalvelu selvitti 11.5.2023 tapahtuneen Espoon siltaturman jälkeen luovuttajakyselyllä, miten verenluovuttajat kokivat suuronnettomuuteen liittyvän viestinnän.

Veripalvelun hoitaja kantaa luovutetun kokoveren laatikkoa.

Kysely lähetettiin 11.-17.5. luovuttamassa käyneille, jotka ovat antaneet kutsuluvan ja sähköpostiosoitteensa. Kyselyyn vastasi 1392 verenluovuttajaa. Veripalvelu kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita, sillä kysely tuotti tärkeää tietoa suuronnettomuusviestinnän kehittämiseksi.

Kyselyssä selvisi, että valtakunnallisesti Veripalvelun suuronnettomuusviestintää oli havainnut noin kolmasosa verenluovutuksessa asioineista ja heistä se vaikutti luovutuspäätökseen yli puolella. Onnettomuuden paikallisuus saa ihmiset reagoimaan useammin, sillä Espoon toimipisteellä asioineista luovuttajista yli puolet oli havainnut viestintää ja se vaikutti verenluovutuspäätökseen noin 75 %:lla luovuttajista.

Luovuttajat kokivat Veripalvelun viestit selkeiksi (ka 8,9 asteikolla 1-10) ja arvioivat Veripalvelun viestinnän suuronnettomuustilanteessa kokonaisuudessaan onnistuneeksi (ka 8,8 asteikolla 1-10). Luovuttajien luottamus Veripalveluun on vahva, sillä Veripalvelun kyky vastata Suomen verihuollosta kaikissa eri tilanteissa sai kiitettävän arvosanan 9,3 (asteikolla 1-10).

Veripalvelu on valmiusorganisaatio

Kyselyyn vastanneista 72 % tiesi, että Veripalvelu on valmiusorganisaatio, jonka tehtävänä on vastata Suomen verihuollosta kaikissa olosuhteissa. Verenluovutus on osa Suomen huoltovarmuutta ja varastossa on aina oltava verivalmisteita usean päivän tarpeiksi.

Suuronnettomuustilanteissa, kuten esimerkiksi Espoon siltaturman sattuessa sairaaloihin toimitetaan heti tarvittavat verivalmisteet, jotka ovat jo olemassa aiemmin luovuttaneiden verenluovuttajien ansiosta. Toimitettujen verivalmisteiden määrästä ja veriryhmistä riippuen Veripalvelu kutsuu tarvittavan määrän verenluovuttajia täydentämään valmistevarastoja. Suuronnettomuustilanteissa on tärkeää, että verenluovuttajat seuraavat Veripalvelun viestintää ja reagoivat kutsuihin.

Viimeksi päivitetty: 14.06.2023