Anslut dig till Blodtjänst biobank

Ditt prov kan bidra till en förändring i världen! Genom att ansluta dig till biobanken kan du delta i det framtida hälsofrämjandet och för egen del stödja forskningsverksamheten.

Till biobanken insamlas prover och uppgifter för forskning och produktutveckling. Det är frivilligt att delta i biobanksverksamheten, och det påverkar inte din ställning som blodgivare, om du avstår från det.

Så här ansluter du dig till Blodtjänst biobank

Du kan enkelt ansluta dig till Blodtjänst biobank i samband med en blodgivning. Endast blodgivare kan ansluta sig till Blodtjänst biobank, eftersom anslutningen kräver att ett blodgivarnummer bildas i blodtjänstsystemet. När du har anslutit dig kan du fortfarande höra till biobanken, även om du av någon anledning inte längre kan ge blod.

Du kan ansluta dig till Blodtjänst biobank genom att underteckna samtycke- och godkännandeblanketten som du får av blodgivningens personal. Läs först omsorgsfullt igenom bilagan med biobankens utredning för provtagare. Du kan returnera den ifyllda samtycke- och godkännandeblanketten till blodgivningens personal eller sända den direkt till biobanken. Samtycket och godkännandet gäller tills vidare.

Spara din unika gåva i Blodtjänst biobank

När du har gett ditt biobankssamtycke och -godkännande tas ett biobanksprov, ett provrör för blod på 4 ml. Ett biobanksprov tas i regel samtidigt som blodgrupps- och virusundersökningsproverna i samband med en blodgivning, och provtagningen kräver ingen separat punktion. Biobanksprovtagningen påverkar inte blodgivningens längd, den totala mängden donerat blod eller kommande blodgivningar.

Biobanksprover kan också i fortsättningen tas i samband med blodgivning. Du informeras alltid om vilka prover som tas i samband med blodgivningen. Det prov som sparas i biobanken kan vara ett blodprov, men också en blodprodukt eller en del av denna, som inte kan användas i patienternas behandlingar. Också prover som i samband med tidigare blodgivningar tagits på initiativ av Blodtjänst samt information om proverna kan efter behov överföras till biobanken.

Det ”växer ränta” på forskningsresultaten

Biobanken lämnar ut prover och anknytande uppgifter endast till noggrant utvärderad biobanksforskning som är i enlighet med Blodtjänsts verksamhetsprinciper och värden med iakttagande av provgivarens integritetsskydd.

Den provspecifika information som forskningen ger (forskningsresultat) sänds till biobanken, och på detta sätt växer det ”ränta” på informationen som fogats till provet. Därefter kan forskningsinformationen eller proverna användas på nytt i nya forskningsprojekt.

 

Infografik om hur man kan ansluta sig till Blodtjänst biobank.
Så här deltar du: 1. Underteckna blanketten för biobankssamtycke och godkännande. 2. Sjukskötaren tar ett prov för biobanken i samband med att du ger blod. 3. Blodtjänst lämnar in ditt prov och dina uppgifter för att lagras. 4. Materialet står till forskarnas förfogande. 5. Forskningsdata returneras till biobanken och kan användas i kommande studier. 6. Medicinen och vårdrutinerna utvecklas.

Behandlingen av prover och uppgifter hos Blodtjänsts biobank

Här kan du läsa hur biobanksmaterial förvaras och behandlas.

Behandlingen av prov och uppgifter

Biobankstudier

Läs här hur biobanksmaterialet bidrar till utvecklingen av bland annat nya behandlingsformer för allvarliga sjukdomar.

Biobankstudier
Blodtjänst Biobank

Oxlänken 13, 01730 Vanda