Elinsiirtoihin liittyvät kudossopeutuvuustutkimukset

Eri elinsiirroissa käytännöt kudostyypityksen ja leukosyyttivasta-aineiden seulonnasta ja sopivuuskokeista hieman vaihtelevat. Tutkimuspakettien avulla eri potilasryhmistä tehdään siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset.

Ennen munuaissiirtoa tehdään potilaan ja luovuttajan HLA- ja veriryhmämääritykset kudossopeutuvuuden määrittämiseksi. Näiden lisäksi tehdään potilaan immunisaatiotilanteen selvittämiseksi leukosyyttivasta-ainetutkimukset. Ennen siirtopäätöstä tehdään leukosyyttien sopivuuskoe, jolla tutkitaan, onko potilaalla luovuttajaan kohdistuvia leukosyyttivasta-aineita. Positiivinen leukosyyttien sopivuuskoe on esteenä munuaisensiirrolle, sillä leukosyyttivasta-aineet voivat aiheuttaa siirteen vaikean hyljinnän ja nopean tuhoutumisen. Siirron jälkeen leukosyyttivasta-ainetutkimuksella voidaan seurata luovuttajaspesifisten vasta-aineiden muodostumista. Tulosta hyödynnetään vasta-ainevälitteisen hyljinnän diagnostiikassa.

Muissa elinsiirroissa määritetään potilaan HLA-tyyppi ja veriryhmä sekä tutkitaan leukosyyttivasta-aineet samaan tapaan kuin munuaissiirroissa. Eri potilasryhmien tutkimuskäytännöt on kuvattu elinsiirtopotilaan tutkimuskaaviossa.

Valtaosa siirrännäisistä on peräisin aivokuolleilta elinluovuttajilta, jolloin luovuttajien HLA-tyyppi määritetään ja leukosyyttien sopivuuskokeet tehdään laboratoriossamme päivystystutkimuksena. Kuulumme Scandiatransplantin pohjoismaiseen elintenvaihto-ohjelmaan, jonka avulla parannetaan immunisoituneiden potilaiden mahdollisuuksia saada sopiva siirrännäinen.

Kudossopeutuvuustutkimusten asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä kaikissa kudossopeutuvuuteen ja leukosyyttivasta-aineisiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Elinsiirtoihin liittyvät kudossopeutuvuustutkimukset

Kaaviossa on esitetty elinsiirtoihin liittyvät kudossopeutuvuustutkimukset.