Kantasolusiirtoihin liittyvät tutkimukset

Kudossopeutuvuus on tärkein yksittäinen kriteeri valittaessa potilaalle kantasoluluovuttajaa. Tämän vuoksi HLA 1–tutkimus tehdään suurelle osalle hematologisia maligniteetteja sairastavista potilaista jo diagnoosivaiheessa. Täydentävä HLA 2-tutkimus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun potilaan on todettu mahdollisesti kuuluvan kantasolusiirtohoidon piiriin.

Kantasolujen luovuttajana optimaalisin vaihtoehto on luovutuskriteerit täyttävä, kudostyypiltään identtinen sukulaisluovuttaja, joka on yleensä potilaan sisarus. On myös mahdollista käyttää haploidenttistä sukulaisluovuttajaa. Koska sopiva sukulaisluovuttaja löytyy vain osalle potilaista, valtaosalle kantasolusiirtoa tarvitsevista potilaista haetaan luovuttajaa kotimaisesta ja kansainvälisistä luovuttajarekistereistä.

Kantasolurekisteriin on keskitetty tiedot kaikista kotimaisista ja virolaisista vapaaehtoisiksi kantasoluluovuttajiksi ilmoittautuneista henkilöistä. Autamme lääkäreitä löytämään potilailleen sopivan kantasoluluovuttajan oman Kantasolurekisterimme yli 65 000 luovuttajaehdokkaan joukosta tai kansainvälisistä rekistereistä, joissa on yli 40 miljoonaa luovuttajaehdokasta ja istukkaverivalmistetta.

Suomessa kaikki kantasolusiirtoihin liittyvät kudossopeutuvuustutkimukset on keskitetty Veripalveluun. Tällöin voidaan tehdä arvio kudossopeutuvuudesta samoilla kriteereillä useista luovuttajaehdokkaista. Tämä mahdollistaa luovuttajaehdokkaiden keskinäisen vertailun ja nopeuttaa parhaan käytettävissä olevan kantasoluluovuttajan valintaa.

Veripalvelun kudossopeutuvuustutkimusten asiantuntijat auttavat kudossopeutuvuustulosten tulkinnassa sekä kaikissa luovuttajaehdokkaiden hakuprosessiin liittyvissä ongelmissa.

Palvelukuvaus – kantasolusiirtotoiminta

 

Kantasolusiirtoon liittyvät kudossopeutuvuustutkimukset

Kaaviossa on esitetty kantasolusiirtoon liittyvät kudossopeutuvuustutkimukset.

Istukkaveripankki

Veripalvelun istukkaveripankissa on noin 3300 potilashoitoon tarkoitettuja istukkaverisiirrettä. Istukkaverisiirteiden välitystoiminta jatkuu osana Kantasolurekisterin toimintaa, vaikka uusia istukkaverivalmisteita ei enää kerätä.