Veripalvelun tutkimusapurahat 2024 nyt haettavissa

Veripalvelun tutkimusrahaston vuoden 2024 apurahojen haku tutkijoille on avautunut. Apurahojen tavoitteena on tukea tutkimusta, joka liittyy Veripalvelun nykyisiin ja tuleviin valmisteisiin ja palveluihin. Hakuaika on 5.4.– 12.5.2024. Apuraha voi olla suurimmillaan jopa 150 000 euroa.

Tutkija katsoo mikroskoopin läpi.

Apurahat on tarkoitettu ensi sijassa Veripalvelun ulkopuolella toteutettaviin tieteellisiin hankkeisiin, jotka tukevat Veripalvelun tutkimusstrategian painopisteitä:

  • Verihuoltoketjun vaikuttavuus
  • Solujen ja kudosten sopivuuden vaikuttavuus
  • Veripalvelun valmisteiden ja palveluiden kehittäminen

Hankkeissa voidaan käsitellä esimerkiksi verenluovutusta, kudosten tai solujen luovutusta, verivalmisteita, soluterapioita, transplantaatiota tai kudossopivuutta. Soveltuvia tieteenaloja ovat esimerkiksi biolääketiede ja kliininen lääketiede, tekniikan ala, sekä hoito-, yhteiskunta- ja terveystaloustieteet.

Vuonna 2024 rahoitusta jaetaan enintään 500 000 euroa. Vähintään 300 000 euroa on varattu tutkimuksiin, jotka keskittyvät joko verenluovutuksen ja verihuoltoketjun vahvistamiseen muuttuvassa ympäristössä tai vaihtoehtoisesti veren, solujen ja elinten luovuttajien ja luovuttamisen laaja-alaiseen ja monitieteelliseen tutkimukseen. Näille tutkimusalueille voidaan jakaa myös yksi 150 000 euron kolmivuotinen suurapuraha.

Rahoitusta voi hakea tutkimuskuluihin, palkkoihin, henkilökohtaiseksi apurahaksi tai tutkijavierailuun Suomeen tai Suomesta. Rahoitusta voidaan myöntää 1–3 vuodeksi kerrallaan.

Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät täältä.

Hakemukset käsittelee arviointitoimikunta. Veripalvelun johtokunnan tekemät päätökset apurahojen jakamisesta ilmoitetaan hakemuksessa nimetyille vastuullisille tutkijoille syksyllä 2024.

Tutkimusrahaston apurahoilla on vuodesta 2021 lähtien rahoitettu muun muassa verenluovutuksen ja verenkäytön tutkimusta sekä soluterapioiden, verisolujen ja elinsiirtojen tutkimusta noin 500 000 eurolla vuosittain. Myönnetyt apurahat löytyvät täältä.

Veripalvelun tutkimusrahasto on Suomen Punaisen Ristin perustama rahasto, jonka varojen käytöstä SPR:n hallitus päättää vuosittain. Rahaston tarkoituksena on tukea Veripalvelun tutkimusstrategian toteutumista.

Lisätietoja:

Jukka Partanen
Tutkimusjohtaja, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
Puh. +358 29 300 1759
jukka.partanen@veripalvelu.fi

Viimeksi päivitetty: 11.04.2024