Veripalvelun tutkimusapurahat 2023 nyt haettavissa

Veripalvelun tutkimusrahaston vuoden 2023 apurahojen haku tutkijoille aukeaa 6.2.2023. Apurahojen tavoitteena on tukea tutkimusta, joka liittyy Veripalvelun nykyisiin ja tuleviin valmisteisiin ja palveluihin. Hakuaika on 6.2.–31.3.2023.

Tutkija laittamassa näytteitä kuoppalevylle.

Apurahat on tarkoitettu ensi sijassa Veripalvelun ulkopuolella toteutettaviin tieteellisiin hankkeisiin. Hankkeissa voidaan käsitellä esimerkiksi veren tai solujen luovutusta, verivalmisteita, soluterapioita tai transplantaatiota ja kudossopivuutta. Soveltuvia tieteenaloja ovat esimerkiksi bio- ja kliininen lääketiede sekä tekniikan, hoito-, yhteiskunta- ja terveystaloustieteen alueet.

Vuonna 2023 rahoitusta jaetaan enintään 500 000 euroa. Veripalvelun 75-vuotisjuhlan kunniaksi 200 000 euroa on varattu vapaaehtoiseen luovuttamiseen ja luovuttajiin sekä verenkäyttöön liittyvään tutkimukseen. Rahoitusta voi hakea tutkimuskuluihin, palkkoihin, henkilökohtaiseksi apurahaksi tai tutkijavierailuun Suomeen tai Suomesta. Rahoitusta voidaan myöntää 1–3 vuodeksi kerrallaan.

Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Veripalvelun verkkosivuilta: veripalvelu.fi/tutkimusrahasto.

Hakemukset käsittelee arviointitoimikunta. Veripalvelun johtokunnan tekemät päätökset apurahojen jakamisesta ilmoitetaan hakemuksessa nimetyille vastuullisille tutkijoille syksyllä 2023.

Tutkimusrahaston apurahoilla on rahoitettu muun muassa soluterapian, verisolujen ja elinsiirtojen tutkimusta noin 500 000 eurolla vuosittain. Myönnetyt apurahat löytyvät Veripalvelun verkkosivuilta.

Veripalvelun tutkimusrahasto on Suomen Punaisen Ristin perustama rahasto, jonka varojen käytöstä Suomen Punaisen Ristin hallitus päättää vuosittain. Rahaston tarkoituksena on tukea Veripalvelun tutkimusstrategian toteutumista.

Viimeksi päivitetty: 30.03.2023