Veripalvelun kyselytutkimus: Miehet haluavat auttaa potilaita ja verenluovutus on siihen helppo keino

Auttamishalu, verenluovutuksen helppous ja tärkeys nousivat miesten tärkeimmiksi syiksi luovuttaa verta uudelleen, selviää Veripalvelun tekemästä kyselystä.

Kaksi miestä istuu verenluovutuksessa ja juttelee Veripalvelun hoitajan kanssa.

Veripalvelu toteutti kyselytutkimuksen verta luovuttaville miehille selvittääkseen, mikä saa miehet luovuttamaan verta ja miten helpoksi he kokevat verenluovutuksen. Kyselyllä haluttiin myös selvittää miesten näkemyksiä verenluovutuksesta ja mikä kannustaa miehiä luovuttamaan verta, sillä verenluovuttajista miehiä on selkeästi naisia vähemmän.

Kysely lähetettiin 2000 miehelle, jotka olivat käyneet lähiaikoina luovuttamassa verta. Heistä kyselyn vastasi 598 vastausprosentin ollessa 30 %.

Halu auttaa verivalmisteita tarvitsevia potilaita on kyselyn mukaan merkittävin syy aloittaa verenluovutus (87 % vastanneista). Toiseksi tärkeimpänä syynä (32 %) oli usko siitä, että verenluovutus on hyväksi omalle terveydelle ja kolmantena lähipiirin esimerkki ja kannustus (21 %).

Auttamishalu, verenluovutuksen helppous ja tärkeys ovat tärkeimmät syitä siihen, mikä saa miehet palaamaan verenluovutukseen uudestaan. Kyselyyn vastanneet arvioivat verenluovutuksen erittäin helpoksi kiitettävällä arvosanalla 9,2 (asteikolla 1- 10).

” Monille tieto siitä, että tunnissa voi jopa pelastaa ihmishengen ja auttaa jopa kolmea potilasta, tuo verenluovuttajille hyvää mieltä. Hyvä mieli olikin kyselyn neljänneksi tärkein syy jatkaa verenluovutusta”, Veripalvelun asiakkuuspäällikkö Liisa Romo kertoo.

Kyselyyn vastanneista miehistä noin 72 % tiesi, että Veripalvelu on valmiusorganisaatio, joka ainoana toimijana huolehtii suomalaisesta verihuollosta kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusaikoina.

Verenluovutus on osa Suomen huoltovarmuutta ja valmiutta, sillä Veripalvelulla on aina oltava varastossa verivalmisteita usean päivän tarpeiksi.

Veripalvelu pyysi kyselyssä miesluovuttajilta vinkkejä, miten kannustaa miehiä aloittamaan verenluovutus. Keskeisinä keinoina mainittiin yleisen tietoisuuden lisääminen verenluovutuksen tärkeydestä. Muina keinoina nimettiin erilaiset kampanjat ja yhteistyö eri yhteisöjen kanssa.

”Veripalvelu tekee yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa. Esimerkiksi Puolustusvoimien kanssa yhteistyö on jatkunut vuosikymmenien ajan ja varuskunnissa järjestettävät luovutustilaisuudet ovatkin erittäin tärkeitä uusien luovuttajien tavoittamiseksi”, Romo kertoo.

Miehiä on luovuttajista nyt selkeästi naisia vähemmän ja siksi erityisesti uusia miesluovuttajia tarvitaan. Uusia luovuttajia tulisi saada vuosittain 20 000, jotta luovuttajakunta pysyy riittävän isona ja verta riittää kaikkien potilaiden hoitoon myös tulevaisuudessa.

Viimeksi päivitetty: 24.08.2023