Veripalvelu siirtyy 4.7.2016 alkaen käyttämään seerumin EDTA-esikäsittelyä leukosyyttivasta-ainetutkimuksissa

Käyttöön otettava seerumin EDTA-esikäsittely saattaa muuttaa joidenkin potilaiden leukosyyttivasta-ainetutkimusten tuloksia aiempiin verrattuna. Muutoksella ei ole vaikutusta leukosyyttivasta-ainetutkimusten tilaamiseen, tarvittaviin näytteisiin tai tutkimusten hintaan.

Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:

  • B –HLA-tyypitys ja leukosyyttivasta-aineet trombosyyttisiirtoa varten (B-HLA-Trb, SPRV5365)
  • S –Leukosyyttivasta-aineet, elinsiirtoa odottava (S-Leu-EO, SPRV5366)
  • S –Leukosyyttivasta-aineet, toimivan siirrännäisen seuranta (S-Leu-ES, SPRV5368)
  • S –Leukosyyttivasta-aineet, kantasolusiirtoa odottava (S-Leu-KS, SPRV5369)

Taustaa

Leukosyyttivasta-aineiden havaittavuutta eri tutkimusmenetelmillä voi estää nk. prozone-vaikutus. Tämä voi syntyä, mikäli vasta-ainepitoisuus on korkea tai näytteessä esiintyy IgG-luokan vasta-aineiden kanssa sitoutumisesta kilpailevia vasta-aineita. Prozone-vaikutuksesta voi seurata vääriä negatiivisia tai virheellisesti heikkoja tasoja leukosyyttivasta-ainetutkimuksissa. Näistä tulkintaa haittaavista tekijöistä voidaan suurelta osin päästä eroon seerumin EDTA-esikäsittelyllä. Käsittely on osa kansallista protokollaa laboratorioissa mm. Englannissa ja Tanskassa.

Menetelmävalidoinnissa havaitsimme EDTA-esikäsittelyn toisinaan muuttavan aiemmin havaitun vasta-aineen tasoja erityisesti henkilöillä, joilla on tiedossa immunologinen ongelma, kuten leukosyyttivasta-aineista johtuva heikentynyt verihiutaleiden siirtovaste. Sen sijaan immunologisesti vakaassa tilassa olevilla henkilöillä käsittely ei muuttanut tutkimuksen tuloksia. Validoinnissa osoitettiin, että EDTA-esikäsittely ei poista aiemmin havaittuja leukosyyttivasta-aineita.

Lisätietoja
Juha Peräsaari, tutkimusmenetelmästä vastaava asiantuntija
juha.perasaari@veripalvelu.fi

Viimeksi päivitetty: 24.02.2023