Uusi tutkimus: Punasoluvasta-aineiden tunnistus, konsultaatio

Veripalvelu ottaa tutkimusvalikoimaansa punasoluvasta-aineiden tunnistus, konsultaatio -tutkimuksen (SPRV 5970, lyhenne VRAb tunnistus kons). Vasta-ainetunnistuksen konsultaatiota voidaan käyttää, kun näytettä ei ehditä tai voida lähettää Veripalveluun tutkittavaksi.

Näytteistä, joissa on useita vasta-aineita, panagglutiniini tai muuten epätyypillinen löydös ei yleensä voida antaa luotettavaa konsultaatiovastausta. Näin ollen tällaiset näytteet tulee edelleen lähettää Veripalveluun tutkittavaksi. Verikeskuksen henkilökunnan tulee olla perehtyneitä vasta-ainetunnistuksen tekemiseen. Konsultaationa tehtävän vasta-ainetunnistuksen perusteella annetaan Veripalvelusta lausunto ja sopivuuskoesuositus, jotka vastaanottava organisaatio vahvistaa oman käytäntönsä mukaisesti.

Lähete

Tutkimus pyydetään veriryhmätutkimukset-lähetteellä. Lähetteeseen on tärkeää merkitä potilaan saamat verensiirrot ja liittää viimeisimmät verensiirrot mukaan, koska tietoa hyödynnetään tulosten tulkinnassa. Mukaan liitetään myös sairaalassa saadut primaaritulokset (paneelitulokset koodikortille kirjattuna) sekä seulonta / paneelisolujen valmistaja ja eränumero.

Lähettäminen

Veriryhmätutkimukset-lähete sekä primaaritulokset tulee lähettää tietoturvallisen lomake.veripalvelu.fi sivuston kautta osoitteeseen veriryhmatutkimukset@veripalvelu.fi. Lähettämisestä on ilmoitettava aina puhelimitse Veripalveluun, arkisin veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920 ja päivystysaikana (arkisin klo 16–08, lauantaisin ja pyhäpäivisin) p. 029 300 1001.

Asiakkaan vastuulla on potilastietojen tietoturvallinen käsittely omassa organisaatiossa.

Tulosten valmistuminen

Tulos vastataan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuorokauden kuluessa. Asiakkaan vastuulle jää mahdollisten jatkotutkimusten pyytäminen. Laboratoriovastauksessa on mukana huomautus: ”Vasta-ainetunnistuksen tulkinta on tehty asiakkaan tekemien tutkimusten ja lähettämien tulosten perusteella. Konsultaatiotutkimuksen tilaavan asiakkaan vastuulle jää primaaritulosten tarkistaminen ja mahdollisten jatkotutkimusten pyytäminen.”

Lisätietoja:
Inna Sareneva, puh. 029 300 1010
Veriryhmätutkimukset, puh p. 029 300 1920