Millaisten tutkimusten käyttöön Veripalvelun biopankkiin antamani näyte voidaan luovuttaa?

Biopankkitoiminnassa antamalla biopankkisuostumuksen tai biopankkisuostumuksen ja -hyväksynnän henkilö antaa luvan näytteidensä ja tietojensa käyttöön tieteellistä tutkimusta varten. Näytteitä ja tietoja voidaan käyttää erilaisten tieteellisten tutkimusryhmien ja tutkijoiden hankkeisiin sekä Veripalvelussa että muualla.

Ennen aineistojen luovuttamista tutkimushankkeelle, Veripalvelun asiantuntijat arvioivat sen ennalta määritettyjen lakisääteisten kriteerien perusteella sekä Veripalvelun omien toimintaperiaatteiden ja arvojen perusteella.

Tutkimushankkeesta arvioidaan tieteellinen ja teknologinen laatu, eettisyys ja tietoturvan toteutuminen sekä tutkimushankkeen soveltuminen Veripalvelun biopankin tutkimusalueeseen. Lisäksi aineiston saajalla tulee olla asianmukainen ammatillinen ja tieteellinen pätevyys aineiston käsittelyyn ja luovutuksella täytyy olla yhteys saajan tehtäviin. Aineistoja luovutetaan vain hyväksytyille tutkimushankkeille.