Miksi miesten välinen seksi estää verenluovutuksen neljäksi kuukaudeksi?

Veripalvelu on ehdottanut viime vuonna Fimealle, että miesten välisestä seksistä aiheutuvaa verenluovutusestettä arvioitaisiin uudelleen tuoreisiin asiantuntija-arvioihin perustuen. Toukokuussa 2023 Fimea julkaisi määräyksensä muutosehdotuksen, jossa miesten välisen seksin aiheuttamaa luovutusestettä ei jatkossa enää olisi. Veripalvelu ehdottaa, että jatkossa seksikontaktista uuden, usean tai vaihtuneen seksikumppanin kanssa tulisi yhdenmukaisesti neljän kuukauden väliaikainen verenluovutuskielto kaikille verenluovuttajille, riippumatta siitä onko kyse seksistä eri sukupuolen tai saman sukupuolen kanssa. Tavoitteena on varoaikakäytäntö, joka on potilaille turvallinen ja kohtelee luovuttajia tasapuolisesti.

Suomessa miesten väliseen seksiin liittyviä verenluovutusmääräyksiä muutettiin viimeksi vuonna 2021, jolloin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ilmoitti miesten välisen seksin aiheuttaman luovutusesteen lyhentämisestä 12 kuukaudesta 4 kuukauteen. Muutos astui Veripalvelussa voimaan 3.5.2021.