Miksi miesten välinen seksi estää verenluovutuksen neljäksi kuukaudeksi?

Miesten välisestä seksistä seuraava erillinen neljän kuukauden varoaika poistuu 4.12.2023. Seksi uuden, vaihtuneen tai usean kumppanin kanssa aiheuttaa jatkossa henkilölle neljän kuukauden väliaikaisen verenluovutuskiellon sukupuolesta riippumatta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antoi aiheesta uuden määräyksen elokuussa 2023.  Määräys tuli voimaan 1. lokakuuta 2023 ja Veripalvelulla on kolme kuukautta aikaa ottaa muutos käytäntöön.

Suomessa miesten väliseen seksiin liittyviä verenluovutusmääräyksiä muutettiin aiemmin viimeksi vuonna 2021, jolloin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ilmoitti miesten välisen seksin aiheuttaman luovutusesteen lyhentämisestä 12 kuukaudesta 4 kuukauteen. Muutos astui Veripalvelussa voimaan 3.5.2021.