Miesten välisestä seksistä aiheutuva verenluovutusrajoitus poistui 4.12.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antama määräys seksikäyttäytymiseen liittyen otettiin käyttöön verenluovutuksessa 4.12.2023. Määräys muutti valintakriteerejä niin, että erillinen miesten väliseen seksiin liittyvä verenluovutusrajoitus poistui.

Verenluovuttajan sidos ja hengenpelastajatarra.

Aiemmin voimassa ollut rajoitus miesten välisestä seksistä on ollut pitkään keskustelun aiheena, ja Veripalvelu on itse ollut aktiivisesti edistämässä muutosta.

– Olemme tyytyväisiä, että muutos voidaan toteuttaa. Tavoitteenamme on, että verivalmisteiden turvallisuus säilyy ja luovutuskriteerit ovat mahdollisimman yhdenvertaiset kaikille, verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén kertoo.

Muutoksen myötä seksikäyttäytymiseen liittyvät varoaikakäytännöt yhtenäistyvät verenluovutuksessa ja ovat jatkossa samat kaikille riippumatta sukupuolesta.

Luovutusrajoitusten tarkoituksena on huolehtia sekä potilaan että luovuttajan turvallisuudesta. Luovuttajavalinnalla pyritään osaltaan vähentämään veren välityksellä tarttuvien tautien riskejä. Vaikka luovutettu veri tutkitaan tarkoin, aivan tuore HIV- tai hepatiittitartunta ei näy laboratoriotutkimuksissa.

– Veripalvelun tekemän riskinarvion perusteella Suomessa voidaan siirtyä menettelyyn, jossa erillinen verenluovutuseste miesten välisestä seksistä ei ole tarpeen. Jatkossa neljän kuukauden mittainen luovutuseste seuraa uudesta ja vaihtuneesta seksikumppanista tai useista kumppaneista, Castrén toteaa.

Veripalvelu ehdotti Fimealle vuonna 2022 miesten välisestä seksistä aiheutuvan verenluovutusesteen muuttamista. Fimean määräys veripalvelutoiminnasta tuli voimaan lausuntokierrosten jälkeen 1.10.2023. Veripalvelulla oli kolmen kuukauden siirtymäaika ottaa muutos käyttöön.

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 14.12.2023