Kuinka paljon lisää plasmaa Veripalvelu saa kerättyä plasmafereesin myötä?

Plasmafereesitoiminta käynnistyy pienimuotoisena, eikä sillä ole toiminnan käynnistyessä juurikaan merkitystä Veripalvelun keräämään plasman kokonaismäärään. Valtaosa plasmasta tulee jatkossakin kokoveriluovutuksista, ja plasmafereesin osuus on vuositasolla noin 5 %.