Hur mycket mer plasma kan Blodtjänst samla in genom plasmaferes?

Plasmaferesverksamheten börjar i liten skala och när verksamheten inleds har den knappt någon inverkan på den totala mängden plasma som Blodtjänst samlar in. Merparten av plasman kommer även i fortsättningen från helblodsgivning, medan plasmaferes på årsbasis står för cirka 5 procent.