Veripalvelu-tavaramerkki

Veripalvelu on organisaatiomme nimen lisäksi tärkein brändimme, jota olemme käyttäneet aktiivisesti perustamisestamme lukien. Aktiivisen käytön myötä brändistämme vakiintui tavaramerkki. Nykyään tavaramerkkimme Veripalvelu on myös rekisteröity tavaramerkki. Euroopan tavaramerkkivirasto myönsi tavaramerkin Veripalvelun palveluille ja valmisteille. Käyttämällä tavaramerkkiä oikein suojelemme Veripalvelun ainutlaatuista brändiä.

Miksi Veripalvelu on hakenut tavaramerkkiä?

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa organisaation valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden vastaavista.

Veripalvelu on organisaatiomme nimen lisäksi myös tärkein brändimme, jota olemme käyttäneet aktiivisesti perustamisestamme lukien. Aktiivisen käytön myötä brändistämme vakiintui tavaramerkki, ja nykyään Veripalvelu on myös rekisteröity tavaramerkki. Euroopan tavaramerkkivirasto myönsi tavaramerkin Veripalvelun palveluille ja valmisteille. Käyttämällä tavaramerkkiä oikein suojelemme Veripalvelun ainutlaatuista asemaa suomalaisessa terveydenhuollossa.

Veripalvelulla ei ole monopoliasemaa, mutta Veripalvelulle on lain asetuksessa annettu erityistehtävä vastata veripalvelutoiminnasta Suomessa normaali- ja poikkeusoloissa. On valmisteita ja palveluita käyttävien asiakkaiden (esim. sairaalat ja neuvolat) ja ennen kaikkea potilaan etu, että Veripalvelun tuotteet pystyy varmuudella erottamaan muiden toimijoiden tuotteista. Tilatessaan meiltä valmisteita tai palveluita, asiakas voi luottaa siihen, että ne ovat korkeiden laatuvaatimusten mukaisia ja turvallisia. Tavaramerkki auttaa erottamaan Veripalvelun tuotteet ja palvelut muiden toimijoiden vastaavista.

Tavaramerkkioikeuden myötä kellään muulla kuin Veripalvelulla ei ole oikeutta toimia kyseisellä nimellä tai sellaisella nimellä, joka olisi siihen helposti sekoitettavissa. Jos tavaramerkkiä ei olisi, Veripalvelu voisi tulevaisuudessa menettää oikeuden 75-vuoden aikana vakiintuneen nimensä käyttöön.

Miten tavaramerkki näkyy Veripalvelussa?

Tavaramerkkiä ja sen erottamiskykyä voi vahvistaa käyttämällä sitä oikein. Osoitamme tavaramerkkiä palveluiden ja valmisteiden yhteydessä käyttämällä ®-merkkiä tai lausumaa (disclaimeria) ”Veripalvelu® on rekisteröity tavaramerkki”. Esimerkiksi verivalmisteiden etiketissä lukee nyt Veripalvelu®.

®-merkkiä ei käytetä verenluovutusviestinnässä tai -mainonnassa, tai kun puhutaan organisaatiosta tai yksiköistä. Organisaatiomme virallinen nimi on yhä Suomen Punainen Risti, Veripalvelu.

Onko toiminta muuttunut tavaramerkin myötä?

Veripalvelu on yhä voittoa tavoittelematon organisaatio, eikä toimintamme ole muuttunut tavaramerkin käyttöönoton takia. Tavaramerkkioikeus ei ylipäänsä tarkoita, että toiminta muuttuisi tai että sillä jotenkin korostettaisiin esimerkiksi kaupallisuutta. Myös järjestöillä ja julkishallinnolla on arvokkaita brändejä, tuotteita tai palveluja, joita pitää suojella tavaramerkillä.

Miksi Veripalvelu käyttää kaupalliseksi miellettävää ®merkkiä?

®-merkintää saa käyttää vain rekisteröityjen tavaramerkkien kanssa. On totta, että ®-merkki mielletään usein myynnin edistämiseen tai markkinointiin. ®-merkki ei kuitenkaan kerro meidän tapauksessamme kaupallisuudesta tai myynnin edistämisestä, vaan arvokkaan nimen suojelemisesta tavaramerkillä. Veripalvelu on yhä voittoa tavoittelematon organisaatio.

Tavaramerkki on tärkeä Veripalvelun toiminnan loukkaamattomuuden ja luotettavuuden kannalta, ja toisaalta tavaramerkki myös velvoittaa sen käyttöön, muuten tavaramerkki voidaan helposti menettää. Jos Veripalvelu ei suojaa nimeään, antaa se muille toimijoille mahdollisuuden väärinkäyttää sitä.

®-merkki on tehokkain keino osoittaa tavaramerkkioikeutta. Tavaramerkillä voimme estää sen, että kaupalliset toimijat hyödyntävät Veripalvelun brändiä harhaanjohtavasti. Muut toimijat eivät voi tavaramerkkioikeutemme myötä enää käyttää Veripalvelun nimeä, mikä estää sekaannukset ja maineemme hyödyntämisen kaupallisten yritysten toiminnassa.