Haku Menu

Lähetteet ja lomakkeet

Laboratoriotutkimuslomakkeet

Hematologinen biopankkitutkimus
Hemostaasitutkimukset 
Hemostaasitukimukset, tarviketilauslomake
HLA/Elinsiirto
HLA/Kantasolujensiirto
HLA/Tautiassosiaatio/farmakogenetiikka
HLA/Trombosyyttisiirto
IgA-puutostutkimus
Leukosyyttivasta-aineet
Leukosyyttien sopivuuskoe

Neuvolanäytetutkimukset tilauslomake (putket, lähetteet ja pakkausmateriaali)
Sikiön veriryhmätutkimus (vain immunisaatiotapauksissa)
Sikiön ja vastasyntyneen RhD-veriryhmätulosten vertaaminen
Sikiön ja vastasyntyneen alloimmuunitrobosytopenia (NAIT) konsultaatiolomake
Trombosyyttitutkimukset
Veriryhmätutkimukset
Vuotokyselylomake
Vuotokyselylomakkeen pisteytys

Verivalmisteiden tilauslomakkeet

Perusvalmisteet
OctaplasLG®-valmisteet
Erikoistrombosyyttivalmisteet
Erikoispunasolu- ja valkosoluvalmisteet

Verensiirron haittavaikutuslomakkeet

Ilmoitus haitasta tai väärästä verensiirrosta
Ilmoitus vaaratilanteesta
Vahvistus haitasta
Vahvistus vaaratilanteesta

Valmistereklamaatiolomakkeet

Verivalmistevalitus-lomake
octaplasLG-tuotevalituslomake
octaplasLG-tuotevalitukset, asiakasohje
Tuotevirhe-epäily lääkevarmennusjärjestelmä -lomake

Muut lomakkeet ja ohjeet

Asiakastietolomake, uusi asiakas
Asiakastietojen päivityslomake
OctaplasLG-valtakirja
OctaplasLG-lääkevalmisteen vastaanottaminen

Hemostaasitiedotteet tiedoksi lääkäreille

Antitrombiinin perinnöllinen vajaus
Proteiini S:n perinnöllinen vajaus
Fosfolipidivasta-aineet
Proteiini C:n perinnöllinen vajaus
Hyytymistekijä V:n geenivirhe (F V Leiden)
Protrombiinin geenivirhe (F II 20210A -alleeli)