Uppgifter om HLA-antikroppar kommer i större omfattning än tidigare att börja överföras till Scandiatransplants informationssystem

Uppgifterna om HLA-antikroppar hos patienter som väntar på organtransplantation eller har genomgått en transplantation kommer i större omfattning än tidigare att överföras till samnordiska Scandiatransplants informationssystem från och med 15.5.2023.

Utrustning som används för att undersöka vävnadsförenlighetsundersökningar.

En rapport om analyserna av HLA-antikroppar hos patienter som väntar på organtransplantation eller har genomgått en transplantation skickas till kunden, antingen i elektronisk form eller som en papperskopia. Dessutom överförs uppgifter om den så kallade PRA-procenten till organtransplantationsregistret och till samnordiska Scandiatransplants informationssystem. En ny uppgift som i och med förändringen som nu tillkännages automatiskt också kommer att överföras till Scandiatransplants informationssystem är patientens MFI-värden, som beskriver HLA-antikropparnas specificiteter och antalet antikroppar med start från patienterna i kön.

Förändringen underlättar i synnerhet genomförandet av vården av immuniserade patienter och gör det möjligt för personalen vid transplantationsklinikerna att granska uppgifterna om HLA-antikroppar mer ingående än tidigare.

Jouni Lauronen

Avdelningsöverläkare

0293001010 (växel)
Senast uppdaterad: 24.05.2023