HLA-vasta-ainetietoja aiempaa laajemmin Scandiatransplantin tietojärjestelmään

Elinsiirtoa odottavien ja siirron saaneiden potilaiden HLA-vasta-ainetiedot siirretään aiempaa laajemmin yhteispohjoismaisen Scandiatransplantin tietojärjestelmään 15.5.2023 alkaen.

Kudossopeutuvuustutkimuksiin käytettävää laboratoriolaitteistoa.

Elinsiirtoa odottavista tai siirron saaneista potilaista tehdyistä HLA-vastaainetutkimuksista toimitetaan raportti asiakkaalle joko sähköisenä tai paperikopiona. Lisäksi niin kutsutut PRA-prosentit siirretään elinsiirtorekisteriin ja yhteispohjoismaisen Scandiatransplantin tietojärjestelmään. Nyt ilmoitettavan muutoksen myötä uutena tietona Scandiatransplantin tietojärjestelmään siirretään automaattisesti myös potilailla todettujen HLA-vasta-aineiden spesifiteetit ja vastaaineen määrää kuvaavat MFI-arvot alkaen jonossa olevista potilaista.

Muutos helpottaa erityisesti immunisoituneiden potilaiden hoidon järjestelyjä ja mahdollistaa elinsiirtoklinikan henkilöstölle HLA-vasta-ainetietojen tarkastelun aiempaa seikkaperäisemmin.

Jouni Lauronen

Osastonylilääkäri

0293001010 (vaihde)
Viimeksi päivitetty: 19.04.2023