Transporter av blodprodukter under Alla helgons dagen och självständighetsdagen 2023

Vi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om begränsningarna som rör postförsändelser under Alla helgons dagen och självständighetsdagen 2023.

Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör postbeställningar under dagarna före Alla helgons dagen och självständighetsdagen.

Blodprodukter kan inte skickas per post

• på Alla helgons dags afton den 3.11.2023

• på självständighetsdagens afton den 5.12.2023

• på självständighetsdagen den 6.12.2023

 

För transporter under helgdagarna debiteras transportavgifter och jourtillägg.

Erytrocytlagren försöker vi fylla på normalt om lagersituationen så medger till målnivån för beräknad påfyllning före helger.

Om ni bedömer att ni behöver mera produkter än det senaste förslaget till beräknad påfyllning, ber vi er på förhand kontakta beställningscentralen eller göra en tilläggsbeställning till postförsändelsen före kl. 14 beställningsdagen.

 

Beställningscentralen
020 300 1001
Senast uppdaterad: 02.02.2024