På Tallink Silja är blodgivning på arbetstid etablerad praxis

Kommunikationsdirektör Marika Nöjd och kommunikationssakkunniga Armi Laine deltar båda regelbundet i blodgivning. På Tallink Silja har medarbetarna redan i 11 år kunnat ge blod på arbetstid.

Armi Laine och Marika Nöjd.

Rederiet Tallink Silja verkar i Helsingfors, Åbo och Mariehamn och sysselsätter närmare 1 000 personer.

Ansvarsfullhet är viktig för företaget. Tallink Silja bedriver välgörenhetssamarbete med exempelvis Hope Ry, men möjligheten för blodgivning på arbetstid är den välgörenhetsform som pågått längst hos företaget.

“Blodgivning på arbetstid är hos oss etablerad praxis som tillämpats redan i 11 år”, berättar Marika Nöjd.

På Tallink Silja uppmuntras medarbetarna att delta i gemensamma blodgivningsresor till exempel på intranätet och i dagliga möten.

“Vi har en aktiv grupp på cirka 20 personer som tillsammans deltar i blodgivning, visserligen när arbetssituationen tillåter det. Vi ger blod på verksamhetsstället i Sanomatalo”, berättar Marika Nöjd.

“Det är fint att arbetsgivaren tillåter blodgivning på arbetstid. Jag upplever att detta skapar gemenskapskänsla. Blodgivning är ett mycket snabbt sätt att hjälpa, och det är värdefullt att det hos oss har gjorts så lätt att hjälpa” konstaterar Armi Laine.

Blodgivning i grupp skapar ett lagom grupptryck. Under blodgivningsresan har man dessutom tid att prata med arbetskompisarna.

“På detta sätt har vi kunnat värva helt nya blodgivare, eftersom det är lättare att aktivera sig i grupp, om någon till exempel spänner sig lite inför blodgivning. Gemensamma aktiviteter sammanför också medarbetare från olika delar av företaget. Det är en trevlig, gemensam stund där vi kan prata om jobbet eller något helt annat”, beskriver Marika.

Senast uppdaterad: 15.06.2023