Öppettiderna för blodgivning förlängs – fler önskade kvällstider

Det blir lättare att boka tid för blodgivning från och med den 2 maj då Blodtjänsts tio verksamhetsställen stänger tidigast kl. 18 på vardagar.

”Ändringarna i öppettiderna har gjorts efter respons från kunderna. Blodgivarna har önskat att blodgivningsställena har öppet senare och att det finns möjlighet att donera blod efter arbetsdagen”, säger Anu Keisala, regionchef på Blodtjänst.

I framtiden finns det tider att boka i större utsträckning efter kl. 16.

Öppettider per blodgivningsställe:

  • Blodtjänst Esbo: Måndagar och onsdagar kl. 12–19. Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 11–18.
  • Blodtjänst Stenhagen: Måndag till torsdag kl. 11–18 och fredagar kl. 9–18.
  • Blodtjänst Sanomahuset: Måndagar kl. 12–19 och tisdag till fredag kl. 11–19.
  • Blodtjänst Jyväskylä: Måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 12–18, onsdagar och fredagar kl. 11–18.
  • Blodtjänst Kuopio: Måndagar, tisdagar och fredagar kl. 11–18.
  • Blodtjänst Lahtis: Måndag till fredag kl. 11–18.
  • Blodtjänst Uleåborg: Onsdag till fredag kl. 11–18.
  • Blodtjänst Seinäjoki: Tisdagar och onsdagar kl. 11–18.
  • Blodtjänst Tammerfors: Måndag till fredag kl. 11–18.
  • Blodtjänst Åbo: Måndag till fredag kl. 11–18.

På sommarfredagar 20.6–31.7 stänger kontoren sina dörrar redan kl. 17.

Utöver Blodtjänsts fasta blodgivningsställen kan man också ge blod vid blodgivningstillfällen runt om i landet. Alla blodgivningsställen inklusive öppettider finns i kalendern på webbplatsen Blodtjänst.

”Man kan också möta personal från många verksamhetsställen vid blodgivningstillfällena. Exempelvis skötare från Blodtjänst Seinäjoki som har öppet två vardagar kan man möta de andra dagarna i olika delar av Österbotten”, berättar Keisala.

Blod är en nödvändig del av en fungerande hälso- och sjukvård samt patientvård. Ungefär 40 000 patienter vårdas med donerat blod varje år i Finland. Blodtransfusioner kan inte göras utan hjälp av 800 blodgivare varje vardag.

De flesta finländare i blodgivningsåldern, dvs. 18–70 år, kan donera blod. Man bär vara under 60 år för att ge blod för första gången. Man kan ta reda på sin lämplighet som blodgivare genom att använda ett snabbt webbtest på adressen kanjagdonera.fi.

Man kan boka tid för blodgivning på adressen blodtjanst.fi. Vi tar också gärna emot blodgivare som kommer utan tidsbeställning i mån av möjlighet.