Omsorg i 75 års tid: Blodtjänst firar sitt jubileumsår

År 2023 har det förflutit 75 år sedan Finlands Röda Kors Blodtjänst inledde sin verksamhet. Den systematiska insamlingen av blod började i Finland under krigsåren. Blodtjänst grundades efter krigen år 1948. Sedan dess har Blodtjänst skött om blodförsörjningen i hela landet tillsammans med frivilliga blodgivare för patienternas bästa.

Blodtjänst är en viktig aktör inom hälso- och sjukvården i Finland. Vi levererar de blodprodukter, stamcellstransplantat och laboratorietjänster som behövs vid behandlingen av patienterna på sjukhusen varje dag, 24/7.

Forskningsverksamheten inleddes vid Blodtjänst redan på 1950-talet, och Blodtjänst har utvecklats till ett unikt kompetenscentrum inom blodceller i Finland. De senaste tillskotten i vår verksamhet är biobanksverksamheten och Cellproduktionscentralen som stödjer utvecklingen av cellterapibehandlingar.

Jubileumsåret fokuserar på det nya

“Även om Blodtjänsts historia är en fantastisk berättelse, ligger fokus under jubileumsåret mer på reformer än på att minnas det gamla. Under jubileumsåret vill vi visa särskild uppskattning för våra blodgivare. Ett annat tema är förnyelsen av verksamheten i enlighet med behoven inom blodförsörjningen i Finland, som är vår kärnuppgift”, berättar Blodtjänsts kommunikations- och personaldirektör Willy Toiviainen.

Den främsta nyheten i Blodtjänsts verksamhet är de nya verksamhetslokalerna i Vanda, som togs i bruk hösten 2022. De stärker vår leveranssäkerhet och gör det möjligt för oss att använda ny teknik. I den nya cellproduktionscentralen kan vi tillverka till exempel produkter för de nya individuella cellterapibehandlingarna.
Under jubileumsåret kommer vi också att ta i bruk nya digitala serviceplattformar som förbättrar servicen till blodgivarna, bland annat en ny mobilapp och nya webbsidor för blodgivarna. Det finns också planer på att förnya blodgivningsverksamheten med en blodbuss som skulle kunna färdas smidigt i huvudstadsregionens stadsdelar och besöka arbetsplatser. Med bussen skulle det bli lättare att komma nära blodgivarna.

Mänskliga gärningar

Tekniken och verksamhetsmodellerna har förändrats mycket genom åren. I början av Blodtjänsts verksamhet samlades blod i flaskor och gavs till patienterna som helblod. I dag separeras blodet i komponenter i produktionsprocessen och patienten får bara den del av blodet som ger patienten mest nytta: erytrocyter, trombocyter eller plasmabaserade läkemedel.

Det givna blodet undersöks dessutom omsorgsfullt för allvarliga virus som smittar via blodet. Automatisering och robotik har till stor del ersatt det manuella arbetet i laboratorierna.

“Även om tekniken har förändrats är grunden för verksamheten oförändrad. Det är inte möjligt att tillverka artificiellt blod, utan det behövs människor som vill hjälpa, ge av sin tid och sträcka ut sin arm för patienternas bästa. Detta unika uttryck för mänsklig samhörighet och empati lever och mår bra även i dag”, konstaterar Willy Toiviainen.

 

Senast uppdaterad: 24.05.2023