Kundservice betonas i en god blodgivarupplevelse

Under våren genomförde vi en kundenkät för att ta reda på hur blodgivarna upplever partnerskapet med Blodtjänst och hur de önskar att samarbetet ska utvecklas.

Som den viktigaste faktorn i ett gott partnerskap lyfter blodgivarna fram blodgivningspersonalens roll. Personalens yrkeskunskap, kompetens och vänlighet anses vara viktiga och får också beröm. Utöver utmärkt kundservice uppskattar blodgivarna smidig verksamhet och smidiga tjänster, bland annat att det är lätt att boka tid, att lämpliga tider kan erbjudas och att hälsodeklarationen är lätt att fylla i.

Respondenterna ger partnerskapet betyget berömligt, i medeltal 9,3 (på skalan 1–10).

Tack till alla som deltog i enkäten!

Senast uppdaterad: 03.07.2023