Asiakaspalvelu korostuu hyvässä luovuttajakokemuksessa

Selvitimme kevään aikana asiakaskyselyllä luovuttajien kokemusta kumppanuudesta Veripalvelun kanssa, ja miten he toivovat yhteistyön kehittyvän.

Luovuttaja ja hoitaja luovutuspedillä.

Hyvän kumppanuuden osatekijöinä luovuttajat nostavat tärkeimmäksi verenluovutuksen henkilökunnan roolin. Henkilökunnan ammattitaitoa, osaamista ja ystävällisyyttä pidetään tärkeänä ja se saakin kiitosta. Erinomaisen asiakaspalvelun ohella verenluovuttajat arvostavat sujuvaa toimintaa ja palveluja; muun muassa sitä, että ajanvaraus on helppo tehdä, sopivia aikoja on tarjolla ja terveyskysely on helppo täyttää.

Vastaajat arvioivat kumppanuuden toteutuvan kiitettävästi keskiarvolla 9,3 (asteikolla 1-10).

Kyselyyn vastanneet verenluovuttajat kokevat kumppanuuden Veripalvelun kanssa vastaavan hyvin kyselyssä esitettyä kuvausta, jossa muun muassa luvataan, että luovuttajat saavat erinomaisen ja yhdenmukaisen palvelukokemuksen. Veripalvelun tavoitteena on, että asiakaspalvelu ja viestintä rohkaisevat jatkamaan verenluovuttajana. On tärkeää myös, että saamme tiedottaa luovuttajille ajankohtaisista asioista ja kutsua luovuttamaan, kun apua eniten tarvitaan.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Viimeksi päivitetty: 29.06.2023