Kundenkät: De yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården har stort förtroende för Blodtjänst

Förtroendet för Blodtjänsts produkter och tjänster samt förmåga att sköta blodproduktförsörjningen även i exceptionella situationer har bland de yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården förblivit på en utmärkt nivå. I synnerhet Blodtjänsts goda kundservice, hjälp i problemsituationer och utbildningsutbud uppskattas av sjukhusen.

Vi frågade våra sjukhuskunder på vilka punkter vi har lyckats och hur vi i fortsättningen kunde betjäna dem ännu bättre än tidigare. Sjukhusens blodcentraler, vårdenheter samt företrädare för förvaltningen och ledningen gav svar i kundenkäten. Vi fick svar som representerade hela landet (N=98) och svarsfrekvensen var 29 procent. Enkäten genomfördes i november och december 2023.

Kunderna önskade en vidareutveckling av de elektroniska förbindelserna och variation i utbildningsutbudet. Det ansågs också finnas ett behov för en riksomfattande blodtransfusionsdatabas så att alla sjukhus kunde få tillgång till blodtransfusionsuppgifter som är livsviktiga för patienten. Av enkäten framgick det också att beredskapen för undantagsförhållanden i blodförsörjningskedjan vid sjukhusen kunde förbättras.

 Vi använder enkätresultaten och responsen för att utveckla våra tjänster.

Enkätresultaten

MV (skala 4-10)
Jag litar på Blodtjänsts produkter och tjänster 9,9
Min respons till Blodtjänst har behandlats effektivt 9,4
Jag har tillräckligt med information om blodprodukterna och deras egenskaper 9,3
Från Blodtjänst får jag enkelt sakkunnig konsultation i problemsituationer 9,6
Jag hittar enkelt de behövliga uppgifterna om laboratorieundersökningar* 9,0
Jag får god service när jag ringer till Blodtjänsts beställningscentral* 9,6
Jag får god service när jag ringer till Blodtjänsts blodgruppslaboratorium* 9,5
Jag får god service när jag ringer till Blodtjänsts hemovigilans* 9,6
Jag är nöjd med samarbetet med Blodtjänst 9,7
Senast uppdaterad: 22.01.2024