Asiakaskysely: Terveydenhuollon ammattilaisilla vahva luottamus Veripalveluun

Terveydenhuollon ammattilaisten luottamus Veripalvelun tuotteisiin ja palveluihin sekä kykyyn huolehtia verivalmistehuollosta myös poikkeusaikana on pysynyt erinomaisella tasolla. Sairaalat arvostavat erityisesti Veripalvelulta saamaansa hyvää asiakaspalvelua, apua ongelmatilanteissa sekä koulutustarjontaa.

Potilas ja lääkärit leikkaussalissa.

Kysyimme sairaala-asiakkailtamme, missä olemme onnistuneet ja miten voimme palvella jatkossa entistä paremmin. Asiakaskyselyyn vastasi sairaaloiden verikeskusten, hoitoyksiköiden sekä hallinnon ja johdon edustajia. Vastauksia saatiin kattavasti koko maasta (N=98) ja vastausprosentti oli 29. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2023.

Asiakkaat toivoivat sähköisten yhteyksien edelleen kehittämistä ja vaihtelevuutta koulutustarjontaan. Tarvetta nähtiin myös valtakunnalliselle verensiirtotietokannalle, jolloin potilaan kannalta kriittiset verensiirtotiedot olisivat saatavilla kaikissa sairaaloissa. Kyselystä kävi myös ilmi, että sairaaloissa verihuoltoketjun poikkeusoloihin varautumisessa olisi kehitettävää. 

Hyödynnämme kyselyn tuloksia ja palautetta palvelujemme kehittämisessä.

Asiakaskyselyn tulokset

Keskiarvo asteikolla 4-10
Luotan Veripalvelun tuotteisiin ja palveluihin 9,9
Veripalvelulle antamani palaute on käsitelty tehokkaasti 9,4
Minulla on riittävästi tietoa verivalmisteista ja niiden ominaisuuksista 9,3
Saan Veripalvelusta helposti asiantuntevaa konsultaatiota ongelmatilanteissa 9,6
Löydän helposti tarvittavat tiedot laboratoriotutkimuksista* 9,0
Saan hyvää palvelua soittaessani Veripalvelun tilauskeskukseen* 9,6
Saan hyvää palvelua soittaessani Veripalvelun veriryhmälaboratorioon* 9,5
Saan hyvää palvelua soittaessani Veripalvelun veriturvatoimistoon* 9,6
Olen tyytyväinen yhteistyöhön Veripalvelun kanssa 9,7

Viimeksi päivitetty: 18.01.2024