Karenstider för blodgivning efter apkoppor

Apkoppssmitta har rapporterats i flera europeiska länder och de första fallen har också konstaterats i Finland. Inga fall av apkoppor genom blodtransfusioner har konstaterats, men som en försiktighetsåtgärd införs från och med den 13 juni en karenstid på tre veckor vid exponering för apkoppor.

Apkoppor är en zoonos, det vill säga en sjukdom som överförs från djur till människor. Vanligtvis överförs viruset till människor från vilda djur på den afrikanska kontinenten. I Väst- och Centralafrika orsakar viruset periodvis lokala kluster av smitta hos människor.

Huvudsakligen smittar apkoppor dåligt mellan människor och endast i nära kontakt. Sjukdomen kan överföras mellan människor i direkt kontakt med förändringar i den drabbade personens hud och slemhinnor och genom droppsmitta i nära kontakt under en längre tid ansikte mot ansikte.

De första symtomen på sjukdomen kan vara feber, huvudvärk, svullna lymfkörtlar, ryggsmärta, muskelsmärta och trötthet. Dessutom orsakar apkoppor hudsymtom.

Apkoppor har tidigare spridit sig utanför Afrika genom djur och turism, huvudsakligen som slumpmässiga fall. I maj har hundratals fall av apkoppor konstaterats i Europa, Nordamerika och Australien hos individer som inte har rest i områden där apkoppor vanligen förekommer, utan smittorna har spridit sig i mänskliga kontakter.

Karenstider för exponering för apkoppor och sjukdom

Inga fall av apkoppor genom transfusioner har konstaterats eller rapporterats. För närvarande anses risken för blodburen smitta vara låg hos en person utan symtom, men den kan inte helt uteslutas. Därför införs från och med den 13 juni en karenstid vid exponering för apkoppor som en försiktighetsåtgärd för blodgivning.

Exponering, dvs. nära kontakt med en person med apkoppor (eller stark misstanke om exponering): 3 veckors (21 dagar) karenstid från den senaste exponeringsdagen.
Nära kontakter är bland annat sexpartner, boende i samma hushåll, en person som delar samma säng samt personer som deltar i vården av en person med apkoppor och som inte har använt ändamålsenlig personlig skyddsutrustning. En person som har fått apkoppssmitta anses vara smittsam från början av symtomen tills sårskorporna på blåsorna har försvunnit.

Sjukdomen apkoppor: Karenstid på 2 veckor (14 dagar) efter att symtomen och sårskorporna på blåsorna har försvunnit. Om sjukdomen har krävt sjukhusvård är karenstiden 3 månader.
Mer information om apkoppor och dess symtom finns på THL:s webbplats.

 

Senast uppdaterad: 27.02.2023