Tervetuloa töihin Veripalveluun!

Meillä teet merkityksellistä työtä: olet osa ainutlaatuista auttamisen ketjuamme vapaaehtoisten luovuttajien sekä terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Panostamme kattavaan perehdytykseen ja hyvään esihenkilötyöhön. Työyhteisön hyvinvointi on meille erityisen tärkeää, tuemme henkilöstömme jaksamista esimerkiksi tarjoamalla monenlaisia liikunta- ja hyvinvointietuja. Olemme mukana Vastuullinen työpaikka -yhteisössä. Tarjoamme työntekijöillemme myös:

Merkityksellistä työtä

Veripalvelussa pääset osaksi ainutlaatuista auttamisen ketjua luovuttajalta potilaalle ja teet merkityksellistä työtä. Veripalvelussa työllä on väliä: yhdessä terveydenhuollon henkilökunnan ja vapaaehtoisten luovuttajien kanssa luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. Emme tavoittele toiminnallamme voittoa, vaan ajattelemme potilaan parasta.

Välittävän työyhteisön

Veripalvelu tarjoaa työpaikan, jonka vahvuus on hyvä yhteishenki. Veripalvelussa autetaan työkavereita ja puhalletaan yhteen hiileen. Yhteishenkeä tukevat työn merkityksellisyys, toiminnan jatkuva parantaminen, työhyvinvoinnin tukeminen sekä panostukset perehdytykseen ja osaamisen kehittämiseen.

Tukea hyvinvointiin

Työyhteisön hyvinvointi on yksi toimintaamme ohjaavista arvoista. Työntekijöiden viihtymiseen ja hyvinvointiin panostetaan Veripalvelussa monella tavalla. Seuraamme työyhteisön hyvinvointia aktiivisesti erilaisten kyselyjen ja keskustelujen avulla. Esihenkilötyötä ja johtamista kehitetään muun muassa säännöllisellä, ympärivuotisella esihenkilövalmennuksella sekä johtamisarvioinneilla.

Veripalvelu on liikkuva työyhteisö ja haluamme tukea työntekijöidemme fyysistä kuntoa ja jaksamista. Tarjoamme mm. työmatka- sekä liikunta- kulttuuri- ja hyvinvointietuja (Epassi Flex) sekä kattavat työterveyspalvelut. Vehkalan toimipisteellä työntekijöidemme käytössä on kuntosali sekä mahdollisuus osallistua ryhmäliikuntatunneille. Myös muilla toimipaikoillamme tarjoamme tukea henkilöstöliikuntaan. Kannustamme työmatkaliikuntaan tarjoamalla työsuhdepyöräedun sekä liikkuen tehdyistä työmatkoista kannustinrahaa. Pitkien lomien ja joustavien työvuorojärjestelyjen avulla pyritään huolehtimaan palautumisesta ja työssä jaksamisesta.

Huolellisen perehdytyksen

Kiinnitämme erityistä huomiota perehdytykseesi. Jokaiseen tehtävään sisältyy työn luonteesta riippuen 1–4 viikon mittainen käytännönläheinen perehdytys. Organisaation eri yksiköihin ja toimintatapoihin tutustuminen jatkuu eri muodoissa useamman kuukauden ajan. Perehdytyksesi ja jatkuvan oppimisesi tukena ovat sähköinen perehdytysohjelma ja oppimisympäristö.

Mahdollisuuksia kehittyä

Tuemme jatkuvaa oppimistasi talon sisäisten ja ulkopuolisten koulutusten lisäksi järjestämällä mahdollisuuksia muun muassa tehtävien vaihtoon ja työkiertoon. Voit laajentaa osaamistasi erilaisissa kehitysprojekteissa, ja kannustamme myös jatko-opintoihin. Aktiivinen aloitetoimintamme on yksi esimerkki tavasta, jolla jokaisella on mahdollisuus osallistua työn kehittämiseen.