Ingen blodgivning på självständighetsdagen

Blodtjänst håller stängt på självständighetsdagen den 6 december. De helgdagar som infaller på vardagar ökar behovet av blodgivare under andra dagar eftersom patienterna behöver blodprodukter oavsett helger.

Varje vecka behöver vi hjälp av nästan 4000 blodgivare. Blod kan endast ges på vardagar. Därför hoppas vi att blodgivarna ska vara aktivare än vanligt under dagarna kring söckenhelger. Till exempel trombocyter, som är viktiga för många cancerpatienter, håller bara i några dagar efter blodgivning.

Dagarna kring självständighetsdagen i början av december är en av de kritiska veckorna för blodgivning. På självständighetsdagen, onsdagen den sjätte december, är blodgivningsställena stängda.

Vi hoppas att extra många blodgivare ska vara aktiva under de fyra vardagarna i vecka 49 (4–10.12). På fyra dagar måste samma mängd blod samlas in som under en vecka med fem vardagar.

Senast uppdaterad: 04.12.2023