Helgdagarna vid årsskiftet påverkar transporterna av blodprodukter och och tidtabellerna för framställning av trombocyter

Julen och helgerna vid årsskiftet förorsakar begränsningar i postförsändelser av blodprodukter och octaplasLG®-produkter samt i tidtabellerna för framställning av trombocyter. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör beställningar under dagarna före helgerna.

Blodprodukter kan inte skickas per post (eller Pakettipiste)

• under julen 25.–26.12.2023
• nyårsdagen den 1.1.2024
• trettondagen den 5.1.2024

Inte heller andra normala avtalstransporter kan levereras 25-26.12.2023, 1.1.2024 och den 6.1.2024. För transporter under helgdagarna debiteras transportavgifter och jourtillägg. Om ni bedömer att ni behöver mera produkter än det senaste förslaget till beräknad påfyllning, ber vi er på förhand kontakta Blodtjänsts beställningscentral eller göra en tilläggsbeställning till postförsändelsen per telefon före kl. 14 beställningsdagen.

Vi försöker fylla på erytrocyt- och octaplasLG®-lagren normalt om lagersituationen så medger till den eftersträvade nivån för beräknad påfyllning före helger.
Jultiden är speciellt krävande för uppehållet av trombocytförråden. För att få trombocytprodukterna räcka till, levererar vi dem i åldersföljd. Vi hoppas att ni koncentrerar beställningarna till dagarna före julafton.

Dagar för framställning av trombocyter är under helgdagarna:
• 27.–30.12.2023
• 3.–6.1.2024

 

Beställningscentralen
tel. 029 300 1001
Senast uppdaterad: 12.12.2023