Malaria

En resa till ett malariaområde medför ett sex månader långt tillfälligt hinder för att ge blod, räknat från hemkomsten och den dag då den profylaktiska medicineringen mot malaria avslutades. Malariamedicinering som påbörjats hemma inför avresan, utgör inget hinder för blodgivning före själva resan.

Som malariaområde betraktas områden där det enligt Världshälsoorganisationen (WHO) förekommer finns även en liten risk för malaria. Vissa av dessa områden är sådana att resenärer inte rekommenderas profylaktisk (förebyggande) medicinering. Om en person har insjuknat i malaria följer en blodgivningskarens på tre år efter behandlingen.

Malaria-antikroppar testas i samband med blodgivningen i följande situationer:

  • blodgivaren har insjuknat i malaria (testet kan tas om minst tre år gått efter vård och tillfrisknande)
  • av personer som ger blod den första gången och har i barndomen under fem års ålder bott i ett land där malaria förekommer
  • av personer som har i barndomen under fem års ålder bott i ett land där malaria förekommer och har besökt ett malariaområde under de sista tre åren. Testet kan tas om mins sex månader har gått efter den sista vistelsen på ett malariaområde.

Blodtjänst kontaktar blodgivaren om resultatet är positivt. Ett positivt resultat innebär ett permanent hinder för att ge blod.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).