Malaysia

Om du har rest i ett malariaområde, vänta 6 månader innan du ger blod efter återkomsten till Finland. Resor i andra delar av landet leder till ett 28 dagars hinder för blodgivning.

Malaria förekommer i delar av landet (t.ex. ön Borneo), men det finns ingen risk för malaria i bl.a. Kuala Lumpur, George Town, Penang, Langkawi eller kustdestinationerna på Malackahalvön eller på de närliggande små öarna.

Läs mer om blodgivning och riskområden för malaria.

För mer information, ring: 0800 0 5801 (mån–fre kl. 8–17).