Kan man använda tolk vid blodgivningen?

Användning av tolk är möjligt endast vid sensoriskt funktionshinder eller vid symtom av autismspektrumstörning – då blodgivaren har en officiell och oberoende tolk till sitt förfogande.

Synskadad kan ha med sig en assistent vid blodgivningen, men blodgivaren och Blodtjänstens skötare fyller i frågeformuläret tillsammans.

Säkerheten för blodgivaren och produkterna är mycket viktig och därför är det nödvändigt att blodgivaren förstår Blodtjänstpersonalens budskap och vice versa.

Varje blodgivare ska ha möjlighet att självständigt och oberoende av andra fylla i frågeformuläret om sin hälsa och att delta i intervjudiskussionen med skötaren på Blodtjänst. På grund av detta har vi strikta krav på språkkunskaper och användning av tolk. Blodgivaren ska kunna finska, svenska eller engelska så pass bra att hen förstår innehållet i informationen som blodgivarna får och att hen kan fylla i frågeformuläret om sitt hälsotillstånd. Vid intervjun med skötaren kan svåra punkter fyllas i tillsammans med Blodtjänstens skötare.