Voiko verenluovutuksessa käyttää tulkkia?

Tulkin käyttö verenluovutuksessa on mahdollista vain aistivamman tai autismin kirjon oireiden yhteydessä, jos luovuttajalla on käytössään riippumaton tulkki, joka ei ole luovuttajan läheinen.

Näkövammaisella voi olla verenluovutuksessa mukanaan avustaja, mutta luovuttaja ja Veripalvelun hoitaja täyttävät yhdessä terveydentilalomakkeen.

Tulkin käytön rajoitukset ja kielitaitovaatimukset johtuvat siitä, että verenluovuttajan ja valmisteiden turvallisuus on hyvin tärkeä asia. Siksi on välttämätöntä, että verenluovuttaja ymmärtää Veripalvelun henkilökunnan viestit ja päinvastoin.

Verenluovuttajan tulee hallita suomea, ruotsia tai englantia niin hyvin, että hän ymmärtää verenluovuttajalle jaettavan tietopaketin sisällön ja pystyy täyttämään terveydentilakyselyn. Jokaisella luovuttajalla on oltava mahdollisuus itsenäisesti ja riippumattomasti täyttää terveydentilakysely ja käydä haastattelukeskustelu Veripalvelun hoitajan kanssa. Hoitajan haastattelun yhteydessä kyselyn vaikeita kohtia voidaan täydentää yhdessä Veripalvelun hoitajan kanssa.