Iran

Om du har rest i ett malariaområde, vänta 6 månader innan du ger blod efter återkomsten till Finland. Resor i andra delar av landet leder till ett 28 dagars hinder för blodgivning.

Malaria förekommer i landets södra delar, men t.ex. i Teheran finns det ingen risk för malaria.

För mer information, ring: 0800 0 5801 (mån–fre kl. 8–17).

Läs mer om blodgivning och riskområden för malaria.