Hjärtsjukdom

Smärtor i bröstet vilka härrör från hjärtat, hjärtinfarkt och kransartärsjukdom är bestående hinder för blodgivning. Också en förträngning (trombos) i kransartären, som behandlats med by-pass operation eller ballongvidgning, utgör ett bestående hinder för blodgivning.

Ett klaffel i hjärtat hindrar blodgivning, om patienten på grund av klaffelet regelbundet går på kontroll vartannat år, eller oftare.

En genomliden och överstånden hjärtmuskelinflammation, dvs. myokardit, hindrar blodgivning under 6 månader, om inte arytmisymtom eller hjärtsvikt anknutit till denna. Om arytmier eller hjärtsvikt anknutit till hjärtmuskelinflammationen resulterar det i att blod inte kan ges under två år räknat från datum då symtomen och behandlingarna upphört.

Se också: Rytmstörningar i hjärtat

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).