Sydänsairaus

Sydänperäinen rintakipu, sydäninfarkti ja sepelvaltimotauti ovat pysyviä verenluovutusesteitä.

Myös ohitusleikkauksella tai pallolaajennuksella hoidettu sepelvaltimon ahtauma on pysyvä este luovutukselle. Sydämen läppävika on este verenluovutukselle, jos läppävian takia käydään säännöllisissä kontrolleissa joka toinen vuosi tai useammin.

Sairastettu ja parantunut sydänlihastulehdus eli myokardiitti aiheuttaa 6 kk esteen verenluovutukselle, mikäli siihen ei ole liittynyt rytmihäiriöoireita tai sydämen vajaatoimintaa. Jos sydänlihastulehdukseen on liittynyt rytmihäiriöitä tai vajaatoimintaa, aiheuttaa se kahden vuoden luovutusesteen oireiden ja hoidon päättymisestä lukien.

Katso myös: sydämen rytmihäiriö

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).