Rytmstörningar i hjärtat

Återkommande allvarliga rytmstörningar (till exempel förmaksflimmer) är bestående hinder för blodgivning. Som allvarliga rytmstörningar betraktas sådana som försämrar prestationsförmågan, leder till sjukhusvård via jouren eller som på annat sätt är betydande för hjärtverksamheten.

Tillfälliga godartade extraslag och läkemedel för behandling av dem hindrar inte blodgivning.

Läkemedel mot rytmstörningar, som ordinerats för behandling av allvarliga, återkommande eller bestående rytmstörningar, utgör hinder för blodgivning.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).