För gravida

Nedanstående anvisningar innehåller information om de undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar som görs under graviditeten, samt uppföljningen och vården av antikroppsimmuniseringen. Anvisningarna innehåller också information om den anti-D-profylax, som RhD-negativa mödrar får. Anvisningarna riktar sig till både rådgivningspersonalen och till de väntande mödrarna.

Undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten

Undersökningar av blodgrupp

Profylax för RhD-negativa mödrar med anti-D-immunglobulin

Profylax för RhD-negativa mödrar

Uppföljning och behandling av blodgruppsimmunisering under graviditeten

Blodgruppsimmunisering
Undersökningar av rådgivningsprov, information

Vardagar kl 9–15

0503742736