För förlossningssjukhus

Enligt Social- och Hälsovårdsministeriets kommuninfo (6/2018, 12.4.2018) kan blodgruppsbestämning av nyfödda slopas. RhD-negativa mödrar ges anti-D-profylax enligt fostrets RhD-resultat. Då fostret är RhD-positivt ges modern rutinmässig profylax under graviditetsvecka 28-30, vid riskfyllda situationer i slutskedet av graviditeten samt efter förlossningen.

Bakgrund

RhD-bestämning av fostret har sedan 2014 använts för att hitta de RhD-negativa mödrar som behöver rutinmässig anti-D-profylax. Resultaten har jämförts med förlossningssjukhusens RhD-bestämning hos nyfödda och metoden har konstaterats mycket pålitlig.

Mödrarådgivningen

Screeningen av blodgruppsantikroppar under graviditeten fortsätter och proven tas som förut. Det är viktigt att ta provet för RhD-bestämning under graviditetsvecka 24-26, eftersom det på basen av fostrets RhD-resultat ges såväl rutinmässig anti-D-profylax under graviditeten som anti-D-profylax efter förlossningen. För att kunna ge modern profylax är det är viktigt att bifoga fostrets RhD-resultat till moderskapskortet och förmedla informationen till förlossningssjukhuset.

Förlossningssjukhuset och sjukhusets laboratorium

Efter förlossningen ges anti-D-profylax åt RhD-negativa mödrar på basen av fostrets RhD-resultat. Den nyföddas blodgrupp behöver inte bestämmas. Anti-D-profylax kan ges i förlossningssalen omedelbart efter att moderkakan lossnat.

Om fostrets RhD-resultat saknas eller är oklart, bestäms det nyfödda barnets blodgrupp och anti-D-profylax ges på basen av resultatet inom 72 timmar. Om det nyfödda barnets resultat förblir oklart ges modern anti-D-profylax, men den nyföddas blodprov behöver inte sändas till Blodtjänst.

Om den nyfödda är i behov av blodtransfusion bestäms blodgruppen enligt normal kutym.